Welkom / Welcome

Welkom by die Stelsels en Seine 315-tuisblad

Hierdie webwerf is die elektroniese tuiste van Stelsels en Seine 315. Die kursus word vanjaar (2014) aangebied deur Prof JA du Preez.

Nuus en meer inligting oor die verloop van die kursus sal van tyd tot tyd op die Nuusblad gepos word. Jy is welkom om ook opmerkings en vrae hier te pos as “comments” — registreer asb. deur van jou Universiteit Stellenbosch E-posadres gebruik te maak.

Voorlesings

Woensdae 09:00 in A406,
Donderdae 12:00 in A406 en
Vrydae 09:00 in A406.

Praktika en Tutoriale: Maandae 14:00-17:00 (4de vloer lab).

Spreekperiode: Vrydae 11:00, maar maak die afspraak per epos.


Welcome to the website of Systems and Signals 315

This website is the electronic home of Systems and Signals 315. This year (2014) the course is presented by Prof JA du Preez.

From time to time, news and more information regarding the course can be found on the News page. You are welcome to ask questions and make comments here — please register using your Stellenbosch University e-mail address.

Lectures

Wednesdays 09:00 in A406,
Thursdays 12:00 in A406 en
Fridays 09:00 in A406.

Practicals and Tutorials: Mondays from 14:00-17:00 (4th floor lab).

Consultation period: Fridays at 11:00, but make the appointment by email.