Inleiding

Hierdie module, aangebied deur die Departmenent Elektriese en Elektroniese Ingnieurswese, is 'n voortsetting die beginsels van elektriese kragstelsels vir vierde jaar Elektriese en Elektroniese Ingenieurstudente. Die volgende onderwerpe word deur die verloop van die module behandel:

  • Drywingsvloei
  • Simmetriese foute
  • Onsimmetriese foute
  • Kragstelselbeveiliging
  • Dinamiese stabiliteit
  • Kragstelsel beheer
  • Hoogspanningstegnologie
Maak asseblief seker u lees die module beskrywing vir die module. Module Beskrywing.

Studiemateriaal

Die voorgeskrewe handboek vir hierdie module is:
Glover, J. D.; Sarma, M. S.,Power Systems Analysis and Design, Fifth Edition, CL Engineering, 2007, ISBN-13: 978-0-53-454884-1

Boek Omslag

Die notas vir Hoogspanningsingenieurswese kan hier afgelaai word.