Inleiding

Hierdie module, by die Departmenent Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese by Stellenbosch Universiteit, is 'n inleiding tot die beginsels van elektriese masjiene en drywingselektronika vir die gebruik in elektro-meganies energieomsettingstelsels. Die volgende onderwerpe word met die verloop van die module behandel:

  • Elektromeganiese energieomsetting
  • Inleiding tot roterende elektriese masjiene
  • Basiese werking van gelykstroommasjiene
  • Basiese werking van wisselstroommasjiene (sinchroon- en induksiemasjiene)
  • Wisselrigtergevoerde sinchroonmasjien en beheer
  • Wisselrigtergevoerde induksiemasjien en beheer
  • Omsettergevoerde gelykstroommasjien en beheer
  • Basiese werking van enkelfasemotors
Maak asseblief seker dat jy deur die studiegids vir die module gelees het.
Study Guide | Studiegids.

Studiemateriaal

Die voorgeskrewe handboek vir hierdie module is:
Umans, S.D. ,Electric Machinery, Sewende Uitgawe, McGraw-Hill, 2014, ISBN: 978-007-132646-9

Book Cover

Die sewende uitgawe van Umans is nuut en verskil van vorige uitgawes. Ons werk in hierdie kursus streng net met die sewende uitgawe.