Jongste nuus en gebeure

14 Mei 2008
'n Opgedateerde voorlopige puntelys is beskikbaar. U het tot mre-middag na die tutoriaalklas tyd om enige probleme op te klaar.
13 Mei 2008
'n Voorlopige puntelys is beskikbaar. Indien enige punt na u mening verkeerd is moet u my onverwyld kom spreek.
6 Mei 2008
Die voorskrif vir die tutoriaal op Donderdag is beskikbaar. Let daarop dat u die notas oor Eskom se tariewe, wat onder Studiegidse beskikbaar is, sal nodig h om die tutoriaal te voltooi.
5 Mei 2008
Notas oor aardlekbeveiliging is onder Studiegidse bygevoeg.
16 April 2008

 • Die voorskrif vir Donderdag 17 April se tutoriaal is beskikbaar.
 • Die voorskrif vir Prakties 2 wat op Donderdag 24 April plaasvind is ook beskikbaar. Let daarop dat Groep 1 (A tot K) in die oggend van 11:00 to 13:00 prakties doen, terwyl Groep 2 (L tot Z) van 14:00 to 17:00 prakties doen. Die prakties word in die masjiene laboratorium op die grondvloer van die E&E gebou gedoen. Let asseblief weereens op die kleredrag-rels in die masjiene lab. Sorg asseeblief ook dat u die nodige voorbereiding vir die prakties doen.
8 April 2008
Die voorskrif vir Donderdag se tutoriaal is beskikbaar. Let daarop dat u afskrifte van die log-lin grafiekpapeier (ook op dieselfde bladsy beskikbaar) sal nodig h.
4 April 2008
Die memo vir Donderdag se tutoriaal is beskikbaar.
2 April 2008
Die voorskrif vir die tutoriaal op Donderdag 3 April is beskikbaar. Let daarop dat dit die toetsvraestel is wat u volledig moet uitwerk.
 • 'n Lys met u toetspunte is beskikbaar. Gaan asseblief u punt na om te verseker dat dit wat ek op rekord het dieselfde is as wat op u toetsboek verskyn.
13 Maart 2008
Die memorandum vir vandag se tutoriaal is beskikbaar.
12 Maart 2008
Notas oor die twee-wattmeter meetmetode is beskikbaar onder "Studiegidse".
12 Maart 2008
Die voorskrif vir die tutoriaal op 13 Maart is beskikbaar.
11 Maart 2008
'n Paar sake vir u aandag:
 • Fout in memorandum. Let asseblief daarop dat die oplossing vir probleem P4.14 soos in die memorandum vir Tutoriaal 1 aangedui, verkeerd is. Die kapasitor raak nie 'n kortsluiting by GS nie, maar wel 'n oopsluiting.
 • Die voorbeeld soos in die klas van Maandag 10 Maart uitgewerk, is beskikbaar onder "StudieGidse".
 • Nog vorige toetse en eksamenvraestelle saam met memorandums is bygevoeg onder "Studiegidse".
7 Maart 2008
Memorandums vir die tutoriale is beskibaar onder Tutoriale.
5 Maart 2008
'n Voorbeeld van die formuleblad wat by die toetse en eksamens aangeheg sal word, is beskikbaar onder Studiegidse.
5 Maart 2008
Die voorskrif vir die tutoriaal op Donderdag 6 Maart is beskikbaar. Die persone wat laasweek prakties gedoen het, moet hierdie tutoriaal voltooi terwyl almal wat nog nie die prakties gedoen het nie, seker moet maak dat hulle Donderdag-middag die prakties voltooi.
27 Februarie 2008
Die tutoriaal en pakties voorskrifte vir Donderdag 28 Februarie is beskikbaar. Let daarop dat alle persone wie se vanne met A tot en met K begin (Groep 1), hierdie Doderdag prakties doen, terwyl die res tutoriaal doen. Volgende Donderdag ruil dit dan om. Die prakties vind plaas in die tweede vloer Elektrotegnologie laboratorium waar u laasjaar in die eerste jaar ook u prakties gedoen het.
19 Februarie 2008
Die tutoriaal voorskrif vir 21 Februarie is beskikbaar. Die hele klas doen tutoriaal tussen 14:00 en 17:00 in lokale A203 en A204.
12 Februarie 2008
Die voorskrif vir die tutoriaal op 14 Februarie is beskikbaar. Die hele klas doen tutoriaal tussen 14:00 en 17:00 in lokale A203 en A204. Gebruik asseblief albei lokale sodat ons beter by almal kan uitkom..
5 Februarie 2008
Die voorskrif vir die eerste tutoriaal is beskikbaar onder Tutoriale. Let daarop dat almal die tutoriaal moet doen en voor Donderdag-middag 17:00 moet inhandig. Die tutoriaal vind plaas (vir almal) in lokale A203 en A204 om 14:00 op Donderdag.
25 Januarie 2008
Die studiegidse vir 2008 is beskikbaar. Let asseblief daarop dat die enigste handboek wat in die kursus gebruik word, dieselfde handboek is wat laasjaar in Elektrotegniek 143 gebruik is (Hambley).
14 Januarie 2008
Welkom aan alle Elektrotegniek 214 studente vir 2008.  'n Paar algemene relings in verband met die kursus:
 • Hierdie webruimte, en veral hierdie bladsy, sal gebruik word as die belangrikste medium van kommunikasie tussen my en die klas. Dit is dus baie noodsaaklik dat almal baie gereeld sal kyk of daar enige nuwe nuus of kennisgewings is. Die nuutste kennisgewing sal altyd bo-aan die lys wees.
 • Soos wat nuwe inligting (bv. Tutoriaal- of Praktikavoorskrifte) op die webruimte geplaas word, sal daar 'n aankondiging op hierdie nuuslys gemaak word.
 • Tutoriaal- en Praktikavoorskrifte sal net op hierdie blad beskikbaar wees. Geen gedrukte weergawes sal uitgedeel word nie.
 • Om toegang te verkry tot verdere kursus-materiaal moet u eers aanteken. Die eerste keer wat u aanteken, sal u geneem word na 'n registrasiebladsy. Vul asseblief alle velde in en kies 'n wagwoord ("password") van maksimum tien karakters.
 • Let wel: Hierdie registrasie is net vir toegang tot hierdie webtuiste en is onafhanklik van die registrasie by die universiteit om die vak-module te mag volg.
14 Januarie 2008
Welcome to all students in the Electrotechnics 214 class of 2008.  Please take the time to read the notes below:
 • This web-site, and specifically this news page, will be the main medium of communication between me and the class. It is thus very important that everybody should make the effort to view this site on a regular basis to keep up to date with all relevant information about the course. New items will always be placed at the top of the list.
 • When new material (for instance Tutorial or Practical directives) is placed on the site, an announcement will be placed in this news area.
 • Practical and Tutorial instructions will only be made available through this site. No printed material will be handed out. It is every individual's own responsibility to ensure that relevant material is printed out when needed.
 • The items in this news list will as a rule only be shown in Afrikaans. If there is any person who has any doubt about anything displayed here, please feel free to contact me to clarify.
 • Access to further course material will only be granted once you are logged in. The first time you try to log in, you will be taken to a registration page. Please fill in all fields and chose a password (maximum ten characters) for access to the site.
 • Note: This registration is only for access to this web site and is independent of your registration for the course module at the administration of the university.