Klasnotas

Die afdelings wat in die handboek behandel (gaan word / is), sal hier vertoon word:

WEEK

DATUM

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

1 3 Feb. −
7 Feb.

Inleiding tot Elektriese Aandryfstelsels 324 & bespreking van die Studiegids 1.1 − 1.3 (kyk ook weer na Newton se 1ste, 2de & 3de Wette) 1.4 − 1.5 (kyk ook weer na Hambley Hfst. 15.1 − 15.4)
2 10 Feb. −
14 Feb.

1.5 − 1.8 (kyk ook weer na Hambley Hfst. 15.1 & 16.2) 1.8 & 7.1 (kyk ook weer na Hambley Hfst. 15.1 & 16.2) 7.1, 7.2, [los 7.3 heeltemal uit], 7.5 [net vgl. (7-38) & (7-49)], 7.7 [vir eers net vgl. (7-55) & (7-56)] & 8.2 (kyk ook weer na Hambley Hfst. 16.2 − 16.4) [Geskandeerde Lesing]
3 17 Feb. −
21 Feb.
7.4 (ignoreer L di/dt spannings & kompensasie windings), 7.7 & 8.2 7.7, & 8.2, 8.4 & 8.10
[Geskandeerde Lesing]
8.1 (sien ook 8.11), 8.2, 8.3 (sien ook 8.12) & inleiding tot 8.4
[Geskandeerde Lesing]
4

24 Feb. −
28 Feb.
8.4 (N.B., maar ignoreer "Nie linêre analise van Newesluitings GS Motors", i.e. ons ignoreer die effek van ankerreaksie)
[Geskandeerde Lesing]
8.4 (vervolg), 8.5, 8.8 (slegs t.o.v. die gebruik van aansit weerstande), 8.9 (vanaf 'n stelsel oogpunt) 8.10, 8.11, 8.12 (N.B., maar ignoreer "Nie linêre analise van Afsonderlik Gemagnetiseerde GS Generators", i.e. ons ignoreer die effek van ankerreaksie), 8.13 (ignoreer grafiese analise), 8.17
[Geskandeerde Lesing]
5

3 Mrt. −
7 Mrt.

3.1 (baie dieselfde as vir GS masjiene), 3.2 (lees net deur), 3.3 (lees net deur), 3.4, 3.5 en 3.7 & 3.8 (baie dieselfde as vir GS masjiene) 4.1 (lees net deur), 4.2, 4.3, 4.4 (kyk ook weer na 3.5), 4.5 & 4.6 4.6 (vervolg, alles N.B.), 4.7 (los "The Short Circuit Ratio"), 4.9 (inleiding) & 5.4 (N.B.)
[Geskandeerde Lesing]
6 10 Mrt. −
14 Mrt.

3.5 & 4.9 (net ten opsigte van 'n oneindige bus − ignoreer "speed droop (SD)" karakteristieke & "house diagrams")
[Geskandeerde Lesing]
4.9 (net ten opsigte van 'n oneindige bus − ignoreer "speed droop (SD)" karakteristieke & "house diagrams"), 5.2 (ignoreer "V−diagrams") & 5.4 (alles N.B.)
[Geskandeerde Lesing]
4.8 (Voorbeeld 4−2,) vs. 4.9 (net ten opsigte van 'n oneindige bus − ignoreer "speed droop (SD)" karakteristieke & "house diagrams"), 4.10 (skip), 4.11 (N.B.)
[Geskandeerde Lesing]
7 17 Mrt. −
21 Mrt.

4.11 N.B. (moet Fig. 4−49 kan "aflei") 4.12, 5.1, 5.2 (N.B., maar ignoreer "V-curves"), 5.3, 5.4 (N.B.), 5.5.
[Geskandeerde Lesing]
Hersiening

[Geskandeerde Lesing]

9 7 Apr. −
11 Apr.

6.0 & 6.1 (lees net deur) en 6.2 & 6.3 (inleiding) − beide N.B.
[Geskandeerde Lesing]
[Wildi Hoofstuk 13.0−3]
6.3 (vervolg) & 6.4 (inleiding) − beide N.B.
[Geskandeerde Lesing]
6.4 (vervolg) & 6.5 beide N.B.
[Geskandeerde Lesing]
10 14 Apr. −
18 Apr.

Die oplos metode van Voorbeeld 6−3 vs. Afdeling 6.5 − N.B.
[Geskandeerde Lesing]
Die oplos metode van Voorbeeld 6−3 vs. Afdeling 6.5 (vervolg) − N.B., 6.6 & 6.7 (lees beide net deur) & 6.11 (slegs vir die prakties belangrik)
[Geskandeerde Lesing]

[Python "Script"] om die effek van eksterne rotor weerstande te demonstreer
Sien ook [Python Plot]
6.9 & bespreking van die konstante Volts−per−Hertz beginsel, 6.10 (los vir nou), 6.12, 6.13
[Geskandeerde Lesing]

[Python "Script"] om die Volts-per-Hertz beheer metode te demonstreer
[Python Plot] met Vboost=0V
[Python Plot] met Vboost=40V
11 21 Apr. −
25 Apr.
Die verskillende skakeltuig wat in industrieële motor beheer gebruik word + Direk Op Lyn (D.O.L.) skakeling van 'n induksie-motor
[Aanvullende Notas]
D.O.L. vervolg + addisionele beheer opsies
[Aanvullende Notas]
12 28 Apr. −
2 May
Verlaagte spanning aansitmetodes + Vorentoe/Agtentoe beheer van 'n induksie-motor & vergrendeling
[Aanvullende Notas]
13 5 Mei −
9 Mei
Die verskil tussen kontaktors & drywingselektroniese "skakelaars" / komponente, Inleiding tot drywingselektroniese omsetters: 'n Eenvoudige GS-GS drywingselektroniese omsetter / skakelmodus kragbron
[Aanvullende Notas]
[Geskandeerde Lesing]
'n Een-kwadrant GS-GS omsetter vir spoedbeheer van GS motors.
[Aanvullende Notas]
[Geskandeerde Lesing]
'n Twee-kwadrant GS-GS omsetter vir spoedbeheer van GS motors wat ook regeneratiewe remwerking toelaat.
[Aanvullende Notas]
[Geskandeerde Lesing]
14 12 Mei −
16 Mei
Die Twee-kwadrant GS-GS omsetter (vervolg) + Nie ideale drywingselektroniese "skakelaar" − die IGBT & diode
[Aanvullende Notas]
[Geskandeerde Lesing]
Nie ideale drywingselektroniese "skakelaar" − die MOSFET + Vier-kwadrant GS-GS omsetter vir vorentoe/agtentoe spoedbeheer van 'n GS motor met regeneratiewe remwerking in beide rigtings
[Aanvullende Notas]
[Geskandeerde Lesing]
Vier-kwadrant GS-GS omsetter (vervolg) + Drie-fase GS-WS omsetters
[Aanvullende Notas]
[Geskandeerde Lesing]