Kontak

Hierdie vorm stuur 'n Epos boodskap aan die Onderwys Assistent, Steven Kriel. Hierdie is die aangewese manier om te kommunikeer.
Prof. Jones moet verkieslik net gekontak word om afsprake te maak of as die assistent nie kan help nie.
Studente Nommer
Webmail Wagwoord
Afspraak
Bywoning/Inhandiging/Vrystelling van Toets/Tut/Prakties
Navrae
Ander
Onderwerp
Boodskap:


Please contact Steven Kriel for any info/queries concerning this website.